logo conjunt

La Vocalia de Transport i Mobilitat

Volem treballar en la implantació d’una nova cultura de la mobilitat entre el conjunt del veďnat a fi de reduir els impactes socials i ambientals i millorar la qualitat de vida del barri. Les propostes són:

  Centre Cívic Font de la Guatlla + Associació de Veďns i Veďnes Font de la Guatlla-Magňria
Rabí Rubén 22 - 08004 Barcelona - Tel. 934 248 506 - Fax 934 262 069
admin@fontdelaguatlla.org