logo conjunt

La Vocalia de Noves Tecnologies

Les noves tecnologies es centren en els processos de comunicació, un dels quals és la informŕtica.

La vocalia s'ha constituďt per a estendre i millorar la informatització de la nostra Associació. Amb aquesta actualització pretenem millorar-ne el rendiment.

La funció de la vocalia abasta els aspectes següents:

Alhora s'ha obert una aula dedicada als recursos didŕctics d'informŕtica per a les persones interessades a aprendre'n.

  Centre Cívic Font de la Guatlla + Associació de Veďns i Veďnes Font de la Guatlla-Magňria
Rabí Rubén 22 - 08004 Barcelona - Tel. 934 248 506 - Fax 934 262 069
admin@fontdelaguatlla.org