logo conjunt

La Vocalia de Medi Ambient

Treballa per intentar aconseguir un barri al mŕxim de respectuós possible amb l’entorn. Actualment s’ha plantejat com a prioritaris els temes següents:

  Centre Cívic Font de la Guatlla + Associació de Veďns i Veďnes Font de la Guatlla-Magňria
Rabí Rubén 22 - 08004 Barcelona - Tel. 934 248 506 - Fax 934 262 069
admin@fontdelaguatlla.org