logo conjunt

La Vocalia de Gent Gran

L’objectiu primordial d’aquesta vocalia de l’Associació, és la d’implicar activament la gent gran en la vida diària del barri.

La gent gran del nostre barri, que representa prop del vint per cent de la població, té moltes ganes de fer i descobrir coses, de gaudir del temps lliure i de poder fer totes les activitats en què es pugui participar sense límit d’edat.

És una realitat actual que la gent gran de més de 65 anys s’interessa cada vegada més per les noves tecnologies, per això el nostre Centre Cívic s’ha dotat enguany de l’ensenyament de la informàtica, amb l’objectiu de fer més accessibles les noves tecnologies a aquest sector de la població.

Aquesta vocalia participa en els Consells de Gent Gran i està en contacte amb els Serveis Socials del Barri.

Es procura potenciar activitats de lleure i culturals.

Activitats a convenir. Mensualment, es fa una sortida a algun dels indrets de Catalunya per tal de fomentar la convivència.

  Centre Cívic Font de la Guatlla + Associació de Veïns i Veïnes Font de la Guatlla-Magòria
Rabí Rubén 22 - 08004 Barcelona - Tel. 934 248 506 - Fax 934 262 069
admin@fontdelaguatlla.org