logo conjunt

Grup de Dones de la Guatlla

En l’assemblea general de l’Entitat del mes de març de 1995 es va constituir, amb un nombre indeterminat de dones, el Grup de Dones de la Guatlla, amb la inquietud de formar una vocalia per a la promoció de la dona i en defensa dels drets que com a persona li corresponen. La finalitat primordial d’aquesta vocalia és la de contribuir a la promoció sociocultural de la dona.

grup de donesPer això, un dels objectius específics, és el de recollir, i analitzar informació sobre les necessitats de la dona i també potenciar la creació de recursos socials que possibiliten el seu desenvolupament. També té com a missió la tasca d’informació i divulgació entorn de la problemàtica de la dona.

Aquesta vocalia forma part del Consell de Dones del Districte, ha participat en diferents congressos amb les seves aportacions i, des dels inicis, que manté reunions quinzenals, cada dimarts, a partir de les sis de la tarda, amb totes aquelles dones del barri que hi vulguin assistir, per parlar o ser escoltades, i també és on s’hi organitzen trobades, conferències i visites a espais lúdics i culturals. Aquestes trobades permeten conèixer altres dones, compartir coneixements, idees, intercanviar opinions i aprofundir en temes del nostre interès.

El grup de dones de la Guatlla organitza reunions quinzenals sobre temàtiques diverses, en general els dimarts a les 18:00.

Consulteu la programació.

  Centre Cívic Font de la Guatlla + Associació de Veïns i Veïnes Font de la Guatlla-Magòria
Rabí Rubén 22 - 08004 Barcelona - Tel. 934 248 506 - Fax 934 262 069
admin@fontdelaguatlla.org