logo conjunt

La Vocalia de Cultura

La vocalia de cultura, dins l’organigrama de l’Associació, és la que té al seu càrrec coordinar totes les activitats i tallers que es desenvolupen al Centre Cívic Font de la Guatlla, de titularitat municipal, que gestiona l’Associació de Veïns i Veïnes Font de la Guatlla-Magòria.

Aquesta vocalia potencia, des dels inicis i al llarg de tots aquests anys, tot tipus d’activitats encaminades a dinamitzar culturalment el barri tot aprofitant les diferents manifestacions culturals, que en un barri com el nostre, amb un alt nivell de persones de mitjana edat i de més grans, alhora que innovem cada any amb diferents ofertes, mantenim, com a país, les nostres festes més tradicionals.

Les tasques de la persona encarregada de la coordinació són, entre d’altres,

  Centre Cívic Font de la Guatlla + Associació de Veïns i Veïnes Font de la Guatlla-Magòria
Rabí Rubén 22 - 08004 Barcelona - Tel. 934 248 506 - Fax 934 262 069
admin@fontdelaguatlla.org