logo conjunt

Inscripcions als tallers

Informacions presencials: Del dilluns 1 al divendres 12 de setembre.

Matins: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30.

Tardes: de dilluns a divendres de 17:00 a 20:30.

A partir del dilluns 15 de setembre només s'acceptaran inscripcions dels tallers on encara hi hagi places.


Normativa d'Inscripcions

Els pagaments es fan per domiciliació bancŕria.

Cal que tingueu en compte que les inscripcions es renoven automŕticament cada trimestre fins al trimestre abril-juny de 2015.

En el cas que no vulgueu continuar amb el taller us heu de donar de baixa abans que finalitzi el trimestre i comunicar-ho a secretaria. No s'acceptarŕ cap baixa fora del termini indicat, ni a través dels monitors; aixň comportaria la no devolució del rebut emčs.

En cas de retorn del rebut el cost de gestió anirŕ a cŕrrec de l'usuari.


Informació a l'usuari

Les activitats del darrer trimestre de 2014 començaran el dia 6 d'octubre i acabaran el 17 de desembre (llevat que s'indiqui expressament una altra data).

La direcció del centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de participants, i també de canviar el professor en cas necessari.

El material fungible que sigui necessari per al taller anirŕ a cŕrrec de l'usuari.


  Centre Cívic Font de la Guatlla + Associació de Veďns i Veďnes Font de la Guatlla-Magňria
Rabí Rubén 22 - 08004 Barcelona - Tel. 934 248 506 - Fax 934 262 069
admin@fontdelaguatlla.org