logo conjunt

Centre de Documentació Històrica

Fent clic en una Miniatura veureu la imatge
de mida gran; després, fent clic en la imatge gran,
retornareu aquí.
Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura
Miniatura Miniatura    

Els Centres de Documentació Històrica són uns serveis municipals que depenen de l’Arxiu Municipal del Districte, i tenen la seva seu en diversos equipaments culturals dels barris de la Marina, del Poble Sec i de Font de la Guatlla; per tant cadascun treballa en el territori delimitat pel barri o barris de la seva circumscripció.

Tenen la missió de donar suport a l’Arxiu del Districte en la recuperació del coneixement històric i del patrimoni documental dels barris, generat pels seus habitants, per les entitats i les associacions, les empreses i els comerços, els artistes i els intel·lectuals, i també de custodiar els documents ingressats a l’Arxiu i dipositats als centres com a conseqüència de les cessions, llegats o donatius de persones, institucions o empreses.

Hi col·laboren, a títol voluntari, ciutadans i ciutadanes que ho desitgin, fent la tasca que més s’ajusti al seu interès, a la seva formació o a la seva capacitat.

Les tasques que realitzen habitualment els equips de voluntaris i voluntàries són: detecció, recerca i recuperació de documents, classificació, ordenació i catalogació dels fons conservats i col·laboració i suport a les activitats de difusió cultural.

El més recent és el Centre de Documentació Històrica de Font de la Guatlla, creat l’any 1996, fruit de l’interès comú de l’Associació de Veïns i Veïnes Font de la Guatlla-Magòria i de l’Ajuntament. Aquesta bona entesa s’ha traduït en l’organització conjunta d’un plegat d’activitats culturals que han possibilitat la recuperació d’un encara petit però interessant fons documental del barri.


  Centre Cívic Font de la Guatlla + Associació de Veïns i Veïnes Font de la Guatlla-Magòria
Rabí Rubén 22 - 08004 Barcelona - Tel. 934 248 506 - Fax 934 262 069
admin@fontdelaguatlla.org