logo conjunt

L’Assemblea general

Tal com es recull a l’article 9 dels estatuts de l’entitat, l’Assemblea General és l’ňrgan sobirŕ de l’Associació i en funció de totes les seves competčncies queda determinat el grau i el seu poder de governabilitat. Es reuneix un cop l’any i es rendeixen comptes de totes les activitats i del finançament.


Actes de les assemblees

D'acord amb els Estatuts, un cop a l'any es reuneix en sessió ordinŕria l'Assemblea General; entre els punts que s'hi tracten hi ha la memňria corresponent. A continuació presentem les actes de les darreres reunions, que contenen les corresponents memňries.

30.3.2008
27.3.2009
26.3.2010
25.3.2011
30.4.2012
5.4.2013
28.4.2014

  Centre Cívic Font de la Guatlla + Associació de Veďns i Veďnes Font de la Guatlla-Magňria
Rabí Rubén 22 - 08004 Barcelona - Tel. 934 248 506 - Fax 934 262 069
admin@fontdelaguatlla.org